FEAD – Projekt Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020

Szanowni Państwo
Rozpoczynamy przygotowania do kolejnego Podprogramu z Projektu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej,które są obowiązujące w trakcie Podprogramu 2019 -wynikają następujące informacje :
-Kryteria kwalifikacji -czuli dochód – 1402zł dla osoby samotnej i 1056zł na członka rodziny
-Dystrybucja żywności jest przewidziana na początek grudnia z przyczyn od nas niezależnych
W związku z zaistniałymi zmianami – rozpoczynający się podprogram będzie wymagał większych paczek ze względu na 2 miesięczny poślizg.
Zachęcamy Wszystkich Chętnych do pobierania skierowań na naszą Fundację i zgłaszania tego faktu do nas pod nr tel 600 096 901 w celu zaprowiantowania i włączenia Państwa do naszych list odbierających.