Podpisanie umowy z MODERATOR INWESTYCJE

Bydgoski Deweloper Moderator Inwestycje i Fundacja Wielka Rodzina działająca przy Rodzinnym Domu Dziecka w Bydgoszczy, 7 marca podpisali porozumienie o współpracy.

Moderator Inwestycje, jako firma respektująca zasady odpowiedzialnego biznesu, objęła swoim patronatem
i systemową opieką działania Fundacji zmierzające do budowy świetlicy środowiskowej oraz rehabilitacji podopiecznych. Każde mieszkanie sprzedane przez bydgoskiego dewelopera na osiedlu Park Leszczyńskiego przy ulicy Leszczyńskiego 18 oraz każdy dom na osiedlu m park w Osielsku, objęte będzie specjalnym rabatem. Moderator podczas transakcji sprzedaży, zrezygnuje z kwoty 1000 PLN, pod warunkiem, że kwota ta w całości zostanie przekazana przez kupującego na budowę świetlicy oraz inne zadania statutowe Fundacji. Udział klientów w akcji wspierającej Fundację Wielka Rodzina jest dobrowolny. Operatorem uzyskanych darowizn jest Fundacja Wielka Rodzina, która odpowiada także za ich prawidłowe wykorzystanie.

Umowa obowiązuje od dnia podpisania porozumienia do 31 grudnia 2019 roku.

W czasie podpisania aktu notarialnego kupna mieszkania lub domu nowy właściciel, jeżeli wyrazi taka wolę, będzie mógł od razu zadeklarować darowiznę w wysokości 1000 PLN, na rzecz Fundacji Wielka Rodzina lub bezpośrednio dokonać przelewu. Tym samym wspierając budowę i działalność świetlicy rehabilitacyjno-środowiskowej, w której znajdą się także mieszkania usamodzielniania dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka.
DZIEKUJEMY !


28616301_573679292988132_3637120965887409440_o

29872505_597384637273946_5029125502217820241_o

29873508_597384753940601_4403828969005195785_o

30571823_597384630607280_6994581927182184430_n